ASOCIAŢIA DE CERCETĂRI MULTIDISCIPLINARE PENTRU SĂNĂTATE (ACMS)

Asociaţia are în centrul atenției sănătatea fizică, mentală, socială, a mediului etc. prin activitați de studiere, cercetare și promovare din perspectiva diferitelor specialități și domenii.

Obiectivele specifice urmărite prin înfiinţarea Asociaţiei se referă la:

– Dezvoltarea cercetarii stiintifice si a cunoasterii medicale din domeniile stiintelor comportamentului, stiintelor sociale, stiintele umaniste, psihologiei, sociologiei, asistenței sociale, antropologiei, medicinei, studiului viitorului si si futurologiei.

– Stabilirea si promovarea unor standarde etice inalte in domeniile stiintelor comportamentului, stiintelor sociale, stiintele umaniste, psihologiei, sociologiei, asistenței sociale, antropologiei, medicinei, studiului viitorului si si futurologiei in conformitate cu standardele europene si internationale;

– Promovarea cooperariiși colaborarii interdisciplinare intre cercetatori, cadre didactice si clinicieni în activități academice la nivel national, european si international;

– Promovarea in mass-media, in public si la nivelul pacientilor, a informatiilor valabile si documentate despre sănătatea fizică și psihică in scopul ameliorarii calitatii vietii individuale, de familie și a societății

– Elaborarea de programe si organizarea de actiuni de informare si educare in domeniul prevenirii si tratarii diferitelor patologii psiho-socio-medicale la nivel local si national, in colaborare cu asociatii si organizatii de profil din Europa.

ASOCIAŢIA DE CERCETĂRI MULTIDISCIPLINARE PENTRU SĂNĂTATE

Adresa: Bd. Iuliu Maniu (fost B-dul Pacii) nr. 166, bl. 38, sc. 2, et. 4, ap. 57, camera nr. 1, București, sector 6, cod 061119

Cont nr. (IBAN): RO83BACX0000002301871000

Banca: UniCredit Bank

Sucursala: SUCURSALA DOMENII BU

Adresa: B-DUL ION MIHALACHE NR. 70-82

Codul sucursalei: MIHA

Stat: Romania

Orașul: București

BIC/SWIFT code: BACXROBU

Scopul asociației

  • Scopul Asociaţieiil constituie organizarea şi administrarea urmatoarelor activităţi:
  • atragerea şi utilizarea de resurse financiare sub forma de sponsorizări, donaţii, subvenţii, contribuţii, servicii în vederea realizării scopului propus, precum şi prin accesarea de proiecte de finanţare;
  • colaborarea cu instituţii guvernamentale şi neguvernamentale româneşti şi organizaţii internaţionale;
  • informarea membrilor şi publicului larg despre activităţile Asociaţiei;
  • realizarea şi publicarea în acest scop a unor broşuri, pliante, reviste sau jurnale informative periodice;

–   organizarea de întruniri, dezbateri şi campanii de informare, şi orice alte activităţi similare în vederea realizării scopului propus;

–   organizarea si manifestari stiintifice, stagii de pregatire, cursuri, ateliere de lucru;

– publicarea de materiale stiintifice, articole, indreptare clinice si terapeutice, publicatii de profil;

– participarea la intalniri, seminarii nationale si internationale in acest domeniu pe probleme specifice sau conexe;

– participarea la manifestari organizate in tara si strainatate pe probleme specifice sau conexe;

– acordarea de burse, premii, subventii, sponsorizari pentru cercetare, stagii de pregatire, publicatii in domeniu;

– organizarea de colocvii, intalniri;

– mediatizarea, prezentarea standardelor în domeniile stiintelor comportamentului, stiintelor sociale, stiintele umaniste, psihologiei, sociologiei, asistenței sociale, antropologiei, medicinei, studiului viitorului si si futurologiei precum și a noilor tehnologii pentru ridicarea acestor standarde;

– sistematizarea informatiilor in aceste domenii, alcatuirea de statistici, realizarea de rapoarte de expertiza si prognoza;

– intocmirea de studii de fezabilitate, proiecte;

– acordarea de consultanta in aceste domenii;

– formarea de baza in domeniile stiintelor comportamentului, stiintelor sociale, stiintele umaniste, psihologiei, sociologiei, asistenței sociale, antropologiei, medicinei, studiului viitorului si si futurologiei;

– afilierea de organisme nationale si internationale avand acelasi scop.